Erste Hilfe am KindKurse: Barmbek Raum B


Sa, 04.05.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 25.05.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 01.06.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 22.06.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 06.07.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 27.07.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 03.08.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 24.08.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 07.09.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 28.09.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 05.10.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 26.10.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 02.11.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 07.12.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 28.12.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei

Kurse: Barmbek Raum E


Sa, 27.04.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 23.11.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei

Kurse: Langenhorn


Sa, 09.03.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 13.04.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 11.05.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 08.06.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 13.07.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 10.08.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 14.09.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 12.10.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 09.11.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 14.12.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei

Kurse: Volksdorf


Sa, 16.03.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 20.04.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 18.05.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 15.06.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 20.07.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 17.08.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 31.08.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 21.09.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 19.10.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 16.11.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 21.12.2408:30 - 16:30 Uhr 62 Euro2 Plätze und mehr frei