Erste Hilfe am KindKurse: Barmbek


Sa, 29.01.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 26.02.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 26.03.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 23.04.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 07.05.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 28.05.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 04.06.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 25.06.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 02.07.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 06.08.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 27.08.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 03.09.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 24.09.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 01.10.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 22.10.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 05.11.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 26.11.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 03.12.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei

Kurse: Langenhorn


Sa, 15.01.2209:00 - 17:00 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 19.02.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 19.03.2209:00 - 17:00 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 16.04.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 21.05.2209:00 - 17:00 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 18.06.2209:00 - 17:00 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 16.07.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 20.08.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 17.09.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 15.10.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 19.11.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 17.12.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei

Kurse: Volksdorf


Sa, 08.01.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 12.02.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 12.03.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 09.04.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 14.05.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 11.06.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 09.07.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 13.08.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 10.09.2208:30 - 16:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 08.10.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 12.11.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei
Sa, 10.12.2209:30 - 17:30 Uhr 55 Euro2 Plätze und mehr frei